ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
196 /2 หมู่ที่ 2 ถนนเด่นห้า-ดอยฮาง   ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์ 053716115


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน