ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเตรียมการเรียนออนไลน์
วันที่ 18 พ.ค. 63 นักเรียนมารับเอกสารบทเรียนสำเร็จพร้อมรับนม เพื่อนำกลับไปดื่มที่บ้านในช่วงเวลาในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน ควบคู่กับการทำบทเรียนสำเร็จที่ได้รับจากครูประจำชั้นเป็นรานสัปดาห์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,13:13   อ่าน 36 ครั้ง