ข่าวประชาสัมพันธ์
หยุดเรียนที่โรงเรียนชั่วคราว
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียน เรื่องการหยุดเรียนชั่วคราว
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 64
วันแม่แห่งชาติ ปี 2564
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
แจ้งวันเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
แจ้งเลื่อนวันเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
แจ้งปิดเรียนรูปแบบ on site เพื่อเฝ้าระวังและความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 64
มาตรการป้องกัน โควิด 19
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาจีน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ประกาศขอความร่วมมือ
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
กิจกรรมยุวกาชาดและลูกเสือสำรอง
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
กิจกรรมวันตรุษจีน ปี 2564
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
กิจกรรมวันครูปี 2564
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 64
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 64
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63