ครูภาษาต่างประเทศ

Miss. Marjory Ngaeb Bado (อังกฤษ)
ครูอัตราจ้าง

Miss.Bernadeth Paranis Agpawa (อังกฤษ)
ครูอัตราจ้าง

Miss.karla Velasco Rigor (อังกฤษ)
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอริสา แก้วประทุม (จีน)
ครูอัตราจ้าง